• 085 - 8888 365
  • info@yourname.nl

Hoe stel ik in Outlook een e-mailaccount in?

In dit voorbeeld ga ik uit van het instellen van e-mailaccount voorbeeld@backslash.nl.

En van het gebruik van de uitgaande (smtp) mailserver van Yourname (smtp.yourname.nl) met gebruiker uitgaand@backslash.nl. (Zie: Uitgaande (SMTP) mailserver)

En van het gebruik van Outlook op een Windows computer.

1)

Open het Configuratiescherm. (Zoek eventueel met de zoekfunctie (loep in de taakbalk) naar "configuratiescherm".)

Open Gebruikersaccounts.

Open Mail (Microsoft Outlook).

Open E-mailaccounts.

Dan opent het scherm Accountinstellingen.

Kies in dat scherm voor Nieuw.

Dan opent het scherm Account toevoegen.

Outlook5_nieuw.PNG

Selecteer Handmatige instelling of extra servertypen en klik op Volgende.

Outlook6_volgende.PNG

Selecteer POP of IMAP en klik op Volgende.

2)

Dan opent het scherm voor de POP- en IMAP-accountinstellingen.

Outlook7_accountinstellingen.PNG

In dit scherm vult u in:

Gebruikersgegevens

Naam: de naam die u bij het e-mailaccount wilt gebruiken.

E-mailadres: het e-mailadres dat u bij dit e-mailaccount wilt gebruiken. Dat zal meestal gelijk zijn aan het e-mailaccount maar het mag ook een ander e-mailadres zijn.

Type Account: POP of IMAP

Zie eventueel: Wat is POP en wat is IMAP?

Servergegevens

Server voor inkomende e-mail: domeinnaam-nl.securemail.yourname.nl

(Vul voor "domeinnaam-nl" uw eigen domeinnaam in. In het voorbeeld: backslash-nl.securemail.yourname.nl)

Server voor uitgaande e-mail: smtp.yourname.nl

(In dit voorbeeld ga ik uit van het gebruik van de uitgaande (smtp) mailserver van Yourname (smtp.yourname.nl). Maar het kan zijn dat u voor de uitgaande e-mail gebruik maakt van de uitgaande (smtp) mailserver van de internetprovider (zie: Uitgaande (SMTP) mailserver). Dan vult u hier de naam in van de uitgaande mailserver van de internetprovider.)

Aanmeldingsgegevens

Gebruikersnaam: naam van het e-mailaccount

(In het voorbeeld: voorbeeld@backslash.nl)

Wachtwoord: het wachtwoord voor het e-mailaccount

Beveiligd-wachtwoordverificatie (SPA) is verplicht: aanvinken 

Klik op Meer instellingen en selecteer tabblad Server voor uitgaande e-mail.

3)

Outlook8_server_uitgaande_e-mail.PNG

Hier vult u de gegevens in die nodig zijn om aan te melden bij de uitgaande (SMTP) mailserver.

Vink aan: Voor de server voor mijn uitgaande e-mail (SMTP) is verificatie vereist.

En selecteer: Aanmelden met.

Vul in:

Gebruikersnaam: de gebruikersnaam voor de uitgaande e-mail

(In het voorbeeld wordt uitgegaan van het gebruik van de uitgaande (smtp) mailserver van Yourname. Dan is het de gebruikersnaam die speciaal is aangemaakt bij de domeinnaam voor het gebruiken van de uitgaande mailserver van Yourname. (In het voorbeeld: uitgaand@backslash.nl.) Als u de uitgaande mailserver van uw interprovider gebruikt dan is het een gebruikersnaam van die internetprovider (meestal een e-mailadres).)

Wachtwoord: het wachtwoord voor de uitgaande e-mail

Beveiligd-wachtwoordverificatie (SPA) is verplicht: aanvinken

Kies daarna tabblad Geavanceerd.

4)

Outlook9_geavanceerd.PNG

Vul in:

Poortnummers van server

Inkomende e-mail (IMAP): 993  (In het geval van POP: 995)

Gebruik het volgende type versleutelde verbinding: SSL/TLS

Uitgaande e-mail (SMTP): 587

Gebruik het volgende type versleutelde verbinding: StartTLS

(Poort 587 en StartTLS voor de uitgaande e-mail gelden bij het gebruik van de uitgaande mailserver van Yourname (smtp.yourname.nl). Als u de uitgaande mailserver van uw internetprovider gebruikt dan kunnen poort en type versleutelde verbinding anders zijn. De nodige instellingen kunt u bij de internetprovider vinden.) 

Pad van de hoofdmap: inbox

(Dit vult u alleen in bij gebruik van IMAP. Bij POP hoeft u dat niet in te vullen.)

Klik op OK. Dan komt u weer in het scherm POP- en IMAP-accountinstellingen.

Klik op Volgende. Dan zal Outlook de accountinstellingen testen.

Outlook10_testen.PNG

Vink uit: Outlook Mobile ook instellen op mijn telefoon

Klik op: Voltooien

Outlook11_voltooien_.PNG

Daarmee is het e-mailaccount ingesteld.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen