• 085 - 8888 365
  • info@yourname.nl

Instellen e-mailaccount in Thunderbird

Open Thunderbird.

Ga naar Extra > Accountinstellingen.

Klik op Accountacties > E-mailaccount toevoegen...

Dan komt u in het volgende scherm:

Vul hier in:

Uw naam: de naam die u voor het e-mailaccount wilt gebruiken

E-mailadres: het e-mailadres/e-mailaccount waarvoor u een account wilt aanmaken in Thunderbird

Wachtwoord: het wachtwoord voor het e-mailaccount

Klik op Doorgaan.

Dan komt u in het volgende scherm:

Kies voor Handmatige configuratie.

Dan opent onderstaand scherm:

Vul hier in:

Bij Inkomend kiest u voor IMAP of POP.

Serverhostnaam: mail.domeinnaam.nl (voorbeeld mail.backslash.nl)(vul voor domeinnaam.nl uw domeinnaam in)

Poort: 143 (bij gebruik IMAP)/ 110 (bij gebruik POP)

SSL: Geen

Authenticatie: Normaal wachtwoord

Voor de uitgaande mailserver gaan we in dit voorbeeld uit van gebruik van de uitgaande (SMTP) mailserver van Yourname. Het kan ook zijn dat u de uitgaande (SMTP) mailserver van uw internet serviceprovider gebruikt. (Zie: Uitgaande (SMTP) mailserver)

Bij Uitgaand vult u in:

Serverhostname: smtp.yourname.nl

Poort: 587

SSL: Geen

Authenticatie: Normaal wachtwoord

Bij Gebruikersnaam vult u in:

Inkomend: de naam van het e-mailaccount (voorbeeld: sander@backslash.nl)

Uitgaand: de gebruikersnaam voor de uitgaande (SMTP) mailserver

Klik op Gereed.

Accepteer de waarschuwing op het volgende scherm (vink aan: Ik begrijp de risico's en klik op Gereed).

Als u nu op Postvak IN klikt dan zal Thunderbird e-mail voor het e-mailaccount gaan ophalen.

Als u nu een e-mail opstelt en verstuurt dan zal Thunderbird aangeven dat het aanmelden bij de uitgaande (SMTP) mailserver is mislukt.

Kies Nieuw wachtwoord invoeren.

Vul het wachtwoord voor de uitgaande (SMTP) mailserver in.

Vink aan: Wachtwoordenbeheerder gebruiken om dit wachtwoord te onthouden

En klik op OK.

Daarmee wordt de e-mail verzonden.

Het e-mailaccount is nu ingesteld.

U kunt nu e-mail ontvangen en versturen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen