• 085 - 8888 365
  • info@yourname.nl

Instellen e-mailaccount in IOS (op iPhone of iPad)

Ga naar Instellingen en kies Mail, Contacten, Agenda

Selecteer Nieuwe account

U komt dan in het volgende scherm:

Kies in dit scherm voor Anders

U komt in het volgende scherm:

Kies in het scherm Anders voor Voeg mailaccount toe

U krijgt dan het volgende popup scherm:

We gaan in dit voorbeeld uit van het e-mailaccount sander@backslash.nl. En van het gebruik van de uitgaande (SMTP) mailserver van Yourname.

U vult hier in:

Naam: vul een naam in voor de afzender, hieraan kan de ontvanger zien van wie de e-mail afkomstig is

E-mail: het e-mailaccount waar het om gaat (voorbeeld: sander@backslash.nl)

Wachtwoord: het wachtwoord voor het e-mailaccount

Beschrijving: zo noemt u het mailaccount (optioneel)

Kies Volgende

U komt in het scherm Nieuw: IMAP – POP

U kunt hier in de bovenste balk kiezen voor IMAP of voor POP > selecteer IMAP of POP (de selectie wordt blauw)

Naam, E-mail en Beschrijving zijn al ingevuld. 

Bij Server Inkomende Post vult u in:

Hostnaam: mail.domeinnaam.nl (voorbeeld: mail.backslash.nl)

Gebruikersnaam: de naam van het e-mailaccount (voorbeeld: sander@backslash.nl)

Wachtwoord: het wachtwoord voor het e-mailaccount

Onderin dit scherm zit nog een blok voor Server Uitgaande Post:

Bij Server Uitgaande Post vult u in (uitgaande van het gebruik van de uitgaande (SMTP) mailserver van Yourname):

Hostnaam: smtp.yourname.nl

Gebruikersnaam: de gebruikersnaam voor de uitgaande (SMTP) mailserver van Yourname (die gebruikersnaam kunt u zelf aanmaken in het Customer Portal)

Wachtwoord: het wachtwoord voor de uitgaande (SMTP) mailserver van Yourname (dat wachtwoord kunt u zelf instellen in het Customer Portal)

Kies Volgende

Het kan zijn dat u dan de volgende melding krijgt:

Kies Ja

U komt dan in dit scherm:

Kies Bewaar

Het account is aangemaakt.

 

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen