• 085 - 8888 365
  • info@yourname.nl

Hoe zien de instellingen van een e-mailaccount (met IMAP) in Apple Mail er uit?

De standaardinstelling van een e-mailaccount met IMAP als protocol ziet er in Apple Mail als volgt uit. (Zie eventueel: Wat is POP en wat IMAP?)

In onderstaand voorbeeld wordt uitgegaan van domeinnaam backslash.nl en e-mailaccount sander@backslash.nl. En het gebruik van de uitgaande (SMTP) mailserver van Yourname. (Zie eventueel: Uitgaande mailserver)

De instellingen zijn in Apple Mail te vinden onder Mail > Preferences > Accounts > selecteer het account.

Onder Server Settings > Incoming Mail Server (IMAP):

User Name: naam van het e-mailaccount

Password: het wachtwoord voor het e-mailaccount

Host Name: domeinnaam-nl.securemail.yourname.nl

Automatically manage connection settings: niet aanvinken!

Port: 143

Use TLS/SSL: aanvinken

Authentication: MD5 Challenge-Response

Onder Server Settings > Outgoing Mail Server (SMTP):

User Name: naam@domeinnaam.nl (zie: Waar vind ik de inloggegevens voor de uitgaande (SMTP) mailserver van Yourname?)

Password: het wachtwoord voor de uitgaande mailserver

Host name: smtp.yourname.nl

Automatically manage connection settings: niet aanvinken!

Port: 465

Use TLS/SSL: aanvinken

Authentication: Password

 

Screen_Mail_securemail_IMAP_1.png

Onder Advanced IMAP Settings:

IMAP Path Prefix: INBOX

Allow insecure authentication: niet aanvinken

Screen_Mail_securemail_IMAP_2.png

Onder Outgoing Mail Server (SMTP) > Account > klik op het pijltjessymbool (Apple_Pijltjes_Symbool.jpg) > Edit SMTP Server List... > Server Settings:

User Name: naam@domeinnaam.nl (zie: Waar vind ik de inloggegevens voor de uitgaande (SMTP) mailserver van Yourname?)

Password: het wachtwoord voor de uitgaande mailserver

Host name: smtp.yourname.nl

Automatically manage connection settings: niet aanvinken!

Port: 465

Use TLS/SSL: aanvinken

Authentication: Password

Screen_Mail_securemail_IMAP_3.png

Onder Outgoing Mail Server (SMTP) > Account > klik op het pijltjessymbool (Apple_Pijltjes_Symbool.jpg) > Edit SMTP Server List... > Advanced:

Allow insecure authentication: niet aanvinken

Screen_Mail_securemail_IMAP_4.png

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen